• product/NFT_4100.png
  product/03_diecut_electric_equipment_24_3_57.jpg
  ตู้แช่แข็ง NATURAL 100 ลิตร (3.5Q)
  รุ่น NFT-4100
  นวัตกรรมความงามแห่งดีไซน์ อันสมบูรณ์
    ฝาปิดแบบทึบ มีกุญแจล็อคเปิด-ปิด
    ปรับอุณหภูมิความเย็น 5 ระดับ อุณหภูมิความเย็นต่ำสุด -18°C
    ปรับเป็นการใช้งานฟังก์ชันแช่เย็นโดยไม่มีน้ำแข็งเกาะได้ สามารถแช่เครื่องดื่ม และผักผลไมได้้
    ปรับอุณหภูมิเริ่มต้น 3°C ถึงสูงสุด -23°C ( REFRIGERRATE - FREEZE)
    มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 • product/NFT_4208.png
  product/02_diecut_electric_equipment_24_3_57_1.jpg
  ตู้แช่แข็ง NATURAL 208 ลิตร (7.2Q)
  รุ่น NFT-4208
  นวัตกรรมความงามแห่งดีไซน์ อันสมบูรณ์
    ฝาปิดชั้นในเป็นกระจกแบบสไลด์ ฝาชั้นนอกเป้นแบบทึบ มีกุญแจล็อคเปิด-ปิด เก็บความเย็นได้ดี
    ปรับอุณหภูมิความเย็น 5 ระดับ อุณหภูมิความเย็นต่ำสุด -23°C
    มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
    ปรับอุณหภูมิเริ่มต้น 3°C ถึงสูงสุด -23°C ( REFRIGERRATE - FREEZE)
    ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ปุ่ม FAST FREEZE ภายใน 30 นาที = -5°C
    ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ปุ่ม FAST FREEZE ภายใน 1 ชั่วโมง = -23°C
 • product/NFT_4258.png
  product/02_diecut_electric_equipment_24_3_57.jpg
  ตู้แช่แข็ง NATURAL 258 ลิตร (9.1Q)
  รุ่น NFT-4258
  นวัตกรรมความงามแห่งดีไซน์ อันสมบูรณ์
    ฝาปิดชั้นในเป็นกระจกแบบสไลด์ ฝาชั้นนอกเป็นแบบทึบ มีกุญแจล็อคเปิด-ปิด เก็บความเย็นได้ดี
    ปรับอุณหภูมิความเย็น 5 ระดับ อุณหภูมิความเย็นต่ำสุด -23°C
    ปรับเป็นการใช้งานฟังชั่นตู้เย็นโดยไม่มีน้ำแข็งเกาะได้ สามารถแช่เครื่องดื่ม และผักผลไม้ได้
    ปรับอุณหภูมิเริ่มต้น 3°C ถึงสูงสุด -23°C ( REFRIGERRATE - FREEZE)
    ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ปุ่ม FAST FREEZE ภายใน 30 นาที = -5°C
    ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ปุ่ม FAST FREEZE ภายใน 1 ชั่วโมง = -23°C
 • product/NGF_4260.png
  product/01_diecut_electric_equipment_24_3_57.jpg
  ตู้แช่ฝาใส NATURAL 260 ลิตร (9.2Q)
  รุ่น NFG-4260
  นวัตกรรมความงามแห่งดีไซน์ อันสมบูรณ์
    โครงตัวเครื่องทำจากเหล็กเคลือบสีผิดมันเรียบ ทำความสะอาดง่าย
    ปรับอุณหภูมิความเย็น 5 ระดับ อุณหภูมิความเย็นต่ำสุด -18°C
    ปรับเป็นการใช้งานฟังชั่นตู้เย็นโดยไม่มีน้ำแข็งเกาะได้ สามารถแช่เครื่องดื่ม และผักผลไม้ได้
    มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
    ปรับอุณหภูมิเริ่มต้น 2°C ถึงสูงสุด -25°C ( COOL - DEEP )
    ปรับอุณหภูมิไปที่ปุ่ใ DEEP ภายใน 1 ชั่วโมง = -23°C
 • product/NFTG_4418.png
  product/big_NFTG_4418.jpg
  ตู้แช่แข็งกระจก+ฝาทึบ 4418 ลิตร (14.8 Q.)
  รุ่น NFTG-4418
  นวัตกรรมความงามแห่งดีไซน์ อันสมบูรณ์
    โครงตัวเครื่องทำจากแผ่นเหล็กเคลือบสีผิวมันเรียบซีนหุ้มด้วยพลาสติก ป้องกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย
    โครงตัวเครื่องเป็นเหล็กแผ่นปั๊มรูปแผ่นเดียวไร้รอยต่อ
    ฝาปิดชั้นในเป็นกระจกแบบสไลด์ฝาชั้นนอกเป็นแบบทึบ มีกุญแจล๊อคเปิด - ปิด เก็บความเย็นได้ดี
    ขนาดความจุ 418 ลิตร มีตระแกรงวางของภายใน
    ปรับอุณหภูมิความเย็น 5 ระดับ อุณหภูมิความเย็นต่ำสุด
    ปรับเป็นกาใช้งานฟังชั่นตู้เย็นโดยไม่มีน้ำแข็งเกาะได้ สามารถแช่เครื่องดื่มและผักผลไม้ได้
0 of 5